பொருள்

கொவிட்-19 தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த மேலும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் அமலாகும் என்று மலேசியா நேற்று (மே 28) அறிவித்து இருந்தது. இந்நிலையில், இரு நாடுகளுக்கும்...
ஐந்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சுமார் 155,000 வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளில் வசிக்கும் குடும்பங்கள், பொருள் சேவை வரிப் ...