போத்தல்

வாஷிங்டன்: வழக்கமாக நாம் பயன்படுத்தும் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் போத்தலில் ஏறக்குறைய 240,000 பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பதாக அண்மைய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
கொண்டோமினியம் ஒன்றின் உயர்மாடியிலிருந்து மதுப்புட்டி ஒன்றைக் கீழே போட்டதில் விநியோக ஓட்டுநர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தின் தொடர்பில் கைது ...
மேல் மாடியிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்ட கண்ணாடி போத்தலால் தலையில் அடிபட்டு உயிரிழந்த 74 வயது முதியவரின் வழக்கில் ஆஸ்திரேலிய ஆடவர் மீது குற்றம் ...