கொசு

ஜூன் 20ஆம் தேதியுடன் முடிந்த ஒரு வாரத்தில் 1,374 டெங்கிச் சம்பவங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டன. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஜூன் 20ஆம் தேதியுடன் முடிந்த ஒரு வாரத்தில் 1,374 டெங்கிச் சம்பவங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டன. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

டெங்கி பாதிப்பால் இம்மாதம் நால்வர் உயிரிழப்பு

டெங்கியால் இம்மாதம் நான்கு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். இவ்வாண்டு இதுவரை 13,500க்கும் மேற்பட்ட டெங்கிச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. டெங்கி...

அடிக்கடி கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் அல்லது கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள் அதிகமாக உள்ள வீடுகளுக்கு  அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் (என்இஏ) எச்சரித்துள்ளது.  படம்: என்இஏ

அடிக்கடி கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் அல்லது கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள் அதிகமாக உள்ள வீடுகளுக்கு  அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் (என்இஏ) எச்சரித்துள்ளது.  படம்: என்இஏ

அதிகரிக்கும் டெங்கி பாதிப்பு; கொசு இனப் பெருக்கமுள்ள வீடுகளுக்கு கூடுதல் அபராதம்

அடிக்கடி கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் அல்லது கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள் அதிகமாக உள்ள வீடுகளுக்கு  அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று...

குடியிருப்புப் பகுதியில் சோதனை அதிகாரி. (கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

குடியிருப்புப் பகுதியில் சோதனை அதிகாரி. (கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

டெங்கிப் பரவலை ஒடுக்க மேலும் 14,000 'கிராவிட்ராப்' பொறிகள்

டெங்கிப் பரவலை ஒடுக்கும் முயற்சியாக, தேசிய சுற்றுப்புற அமைப்பு மேலும் 14,000 கிராவிட்ராப் பொறிகளைப் படிப்படியாகப் பயன்படுத்தவுள்ளது. புதிய வீவக...