அதிவிரைவு பரிசோதனை

ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் 10 ஆன்டிஜன் விரைவுப் பரிசோதனை (ஏஆர்டி) கருவிகளை சிங்போஸ்ட் வழியாக சுகாதார அமைச்சு வழங்கவிருக்கிறது. நாளை 22ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை...
கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் தென்படாத வெளிநாட்டு ஊழியர்களை முன்னதாகவே கண்டுபிடித்து தனிமைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக மனிதவள அமைச்சும் சுகாதார ...