பொறியாளர்கள்

பிரபல குறுங்காணொளிச் செயலியான ‘டிக்டாக்’, அதன் உலகளாவிய விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்காக சுமார் 3,000 பொறியாளர்களை வேலையில் அமர்த்தவுள்ளது. இதற்காக அடுத்த ...