சியன் கோன்னெரி

‘ஜேம்ஸ் பாண்ட்’ திரைப்படங்களில் நடித்துப் புகழ்பெற்ற சியன் கோன்னெரி காலமானார். அவருக்கு வயது 90. பாஹாமாசில் வாழ்ந்து வந்த அவரது உயிர் தூக்கத்திலேயே ...