ஸ்ம்ருதா

காஷ்மீர் குங்குமப்பூ அரிசி பாயசத்துடன் ஸ்ம்ருதா சுரேஷ். படங்கள்: ரம்யா சுரேஷ்

காஷ்மீர் குங்குமப்பூ அரிசி பாயசத்துடன் ஸ்ம்ருதா சுரேஷ். படங்கள்: ரம்யா சுரேஷ்

இளையரின் சமையல்: காஷ்மீர் குங்குமப்பூ அரிசி பாயசம்

இன்றைய இளையர்களில் பலர் சமையல் கலையை வளர்த்துக்கொள்ளவும் அன்புக்குரியவர்களின் பிறந்தநாள், திருவிழா போன்ற சமயங்களில் அவற்றைச் செய்து உற்றாரை...