தனியார்

மலேசியாவில் கொவிட்-19 தடுப்பூசிகளை வாங்கி விநியோகிக்க தனியாருக்கு அனுமதி அல்லது அனுமதிக் கடிதம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுவதற்கு அந்நாட்டு ...
வங்­கி­கள் தொடங்க தனி­யார் நிறு­வ­னங்­கள், வணிக நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு அனு­மதி அளித்­தால் அவை சிறு பங்கை முத­லீடு செய்­து­விட்டு நாட்­டின் நிதியைக் ...
எதிர்வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் எந்த ஒரு நிறுவனமும் அல்லது எந்த ஒருவரும் கொவிட்-19 தொற்றுக்கான பல்படியத் தொடர் வினை ( பிசிஆர்) பரிசோதனையை ...