ஒபாமா

அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் பாரக் ஒபாமா புதிதாக வெளியிடும் தனது அரசியல் நினைவுக் குறிப்பான, ‘ஒரு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட நிலம்’ (The Promised Land) ...