வேலையிடம்

அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து வேலையிடங்களுக்குத் திரும்பும் அனைத்து ஊழியர்களும் முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டிருக்க வேண்டும். கடந்த 270 ...
வேலையிடங்களில் வரும் புதன்கிழமையிலிருந்து சமூக ஒன்றுகூடல்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது. ஊழியர்களுக்கு கொவிட்-19 தொற்று கண்டறியப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை ...
சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் மேலும் தளர்த்தப்பட்டு, நேற்று முதல் 75% ஊழியர்கள் அலுவலகம் திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்டனர். என்றாலும் எம்ஆர்டி ...
2016ஆம் ஆண்­டி­லி­ருந்து 2019ஆம் ஆண்டு வரை வேலை­யி­டங்­களில் பாலி­யல் தொடர்­பான தேவை­யற்ற குறுந்­த­க­வல், அழைப்­பு­கள் ஆகி­ய­வற்­றின் எண்­ணிக்கை ...