கோவாக்சின்

இந்தியாவில் ‘கோவிஷீல்ட்’, ‘கோவாக்சின்’ ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகளை பயன்படுத்த மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது. இவற்றில் ...
இந்தியாவில் தடுப்பூசி போடும் பெரும் இயக்கம் ஜனவரி 16ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்து இருக்கிறது. சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்கள், முன்களப் ...
இந்தியாவில் கொரோனா கிருமித்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் ‘கோவாக்சின்’ தடுப்பூசியையும் அவசரகால பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துவதற்கான ...