வானூர்திகள்

சாங்கி விமான நிலையத்தின் சுற்றுவட்டாரத்திற்குள் இரண்டு ஆளில்லா வானூர்திகள் அனுமதியின்றி பறக்கவிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஆளில்லா வானூர்திகளின் பயன்பாட்டை ...
முறையான அனுமதியின்றி ஆளில்லா வானூர்தியைப் பறக்கவிட்டதன் தொடர்பில் ‘எல்டி சம்போ’ கட்டுமான நிறுவனத்தின் சிங்கப்பூர் கிளைக்கு 9,000 வெள்ளி அபராதம் ...