வட்ட ரயில் பாதை

வட்ட ரயில் சுரங்கப்பாதையில் மேற்கொள்ளப்படும் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக பயணிகள் ஜூன் 11 முதல் ஜூலை 20 வரை 30 நிமிடங்கள்வரை தாமதத்தை எதிர்பார்க்கலாம்....
கொவிட்-19 தொற்றுநோய் பரவலுக்கு மத்தியில் வட்ட ரயில் பாதை நிலையங்களை சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் வைத்திருக்க இயந்திரன் படை ஒன்று களமிறங்கியிருக்கிறது. ...