ஆந்திரப் பிரேசம்

 வீட்டுக்காவலில் சந்திரபாபு நாயுடு

ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வரும் தெலுங்கு தேசக் கட்சியின் தலைவருமான சந்திரபாபு நாயுடு,  அவரது மகனுடன்  வீட்டுக்காவலில்...