சிப்பந்திகள்

ஆங்கிலம் பேசத் தடுமாறிய பயணியைக் கிண்டல் செய்த மூன்று சிப்பந்திகளைப் பணியில் இருந்து நீக்கியுள்ளது கேத்தே பசிபிக் விமான நிறுவனம்.  சம்பவம் மே 21ஆம் ...
சிங்கப்பூரின் பெருமைக்குரிய நிறுவனங்களில் ஒன்றான சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்சின் விமானம் ஒன்று, முதல் முறையாக தடுப்பூசி போட்ட விமானி மற்றும் சிப்பந்திகளுடன் ...