மலேசியாகினி

மலேசியாவின் செய்தி ஊடகமான மலேசியாகினி அபராதத் தொகையைான 500,000 ரிங்கிட் நிதியை நான்கு மணி நேரத்திற்குள் திரட்டியது. அதன் வாசகர்கள் வெளியிட்ட ...