90 வயது மூதாட்டி

கொட்டும் பனியில், பனிப்புயலையும் பொருட்படுத்தாமல் கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் 90 வயதான அமெரிக்க மூதாட்டி...