ஷிப்யார்ட் ரோடு

தெருநாய்கள் இரு சைக்கிளோட்டிகளைத் துரத்தியதில், சைக்கிளோட்டி ஒருவர் அவரது மிதிவண்டியிலிருந்து கீழே விழுந்தார், மற்றவர் சாலையோரத்தில் இடித்து ...