ஹெராயின்

இந்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினரும் பஞ்சாப் மாநில காவல்துறையினரும் இணைந்து மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில் இந்திய-பாகிஸ்தான் எல்லையில் 40.81 கிலோ ஹெராயின் ...
கஞ்சா, ‘ஹெராயின்’ உட்பட 40 கிலோவுக்கும் அதிகமான போதைப்பொருளை மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு பறிமுதல் செய்துள்ளது. பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள ...
போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் மூன்று கிலோவுக்கும் அதிக எடையுள்ள ஹெராயினைக் கைப்பற்றினர். சிங்கப்பூரர்களான இரண்டு மாதர்களும் ஓர் ஆடவரும் ...