முடிதிருத்தும்

முடிதிருத்தும் பணியாளரை மானபங்கம் செய்த ஆடவர் ஒருவருக்கு இன்று (மே 17) 10 மாதச் சிறைத் தண்டனையும் மூன்று பிரம்படிகளும் விதிக்கப்பட்டன. முடிதிருத்தும் ...
வியட்னாமில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் திருமதி லி தி கிம் திராம் தமது இடது கையை இழக்க நேரிட்டது. அந்த விபத்தில் இவரது கணவர் ...