நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

கீல் (ஜெர்மனி): சிங்கப்பூர், தான் வாங்கிய கடைசி ‘இன்வின்சிபல்’ ரக நீர்மூழ்கிக் கப்பலை ஜெர்மனியில் வெளியிட்டுள்ளது.
அகமதாபாத்: குஜராத்தின் சௌராஷ்ட்ரா பகுதிக்கு உட்பட்ட அரபிக் கடல் பகுதியில் துவாரகா நகர் அமைந்துள்ளது.
கவ்ஷியுங்: தைவான், உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் நீர்மூழ்கிக் கப்பலை வெளியிட்டுள்ளது.
தைப்பே: உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு புதிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை 2027ஆம் ஆண்டுக்குள் அறிமுகம் செய்ய தைவான் திட்டமிட்டு உள்ளது.
புதுடெல்லி: ஆகாயத்தில் சாதனை படைத்து வரும் இந்தியா அடுத்ததாக ஆழ்கடலில் தன் கவனத்தைச் செலுத்துகிறது.