மூடநம்பிக்கை

மாட்டுச் சாணத்தைப் பயன்படுத்துவதால் நோய்த்தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை குறித்து இந்திய மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். ...