கி.ராஜநாராயணன்

‘கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை’ என போற்றப்படும் பிரபல எழுத்தாளரான கி.ரா என்று அழைக்கப்படும் கி.ராஜநாராயணன் வயது மூப்பால் புதுச்சேரியில் காலமானார். ...