இளையர் முரசு

படம்: அஜ்மல் சுல்தான்

படம்: அஜ்மல் சுல்தான்

லீ குவான் இயூ விருதை வென்ற மாணவர்

சமூக சேவையிலும் பள்ளிப் படிப்பிலும் சிறந்து விளங்கிய  19 வயது திரு அஜ்மல் சுல்தான்  அப்துல் காதர் இந்த ஆண்டின் லீ குவான் இயூ விருதைப்...

‘ஐஹியர்’ செயலியை உருவாக்கிய (இடமிருந்து) சிந்துரா ராஜிவ் ஜைன், கபிலேஷ்வரன் கிருஷ்ண குமார், பாரத் ரவிந்திரன் மற்றும் தீனதயாளன் அமிர்த்தா. படம்: தேசிய தொடக்கக் கல்லூரி

‘ஐஹியர்’ செயலியை உருவாக்கிய (இடமிருந்து) சிந்துரா ராஜிவ் ஜைன், கபிலேஷ்வரன் கிருஷ்ண குமார், பாரத் ரவிந்திரன் மற்றும் தீனதயாளன் அமிர்த்தா. படம்: தேசிய தொடக்கக் கல்லூரி

சவால்களை எதிர்கொள்ள உதவும் தொழில்நுட்பம்

அன்றாட வேலைகள் பலவற்றை நாம் எளிதாக முடித்துவிடுகிறோம். ஆனால், உடற்குறை உள்ளவர்களுக்குச் சுலபமான பணிகளை முடிப்பது கூட சவாலாக இருக்கலாம்....