கின்னஸ் உலகச் சாதனை

கின்னஸ் உலக சாதனை அமைப்பு ஆக அண்மைய சாதனையாளர்களின் பட்டியலை தனது 2022ஆம் ஆண்டுக்கான கின்னஸ் பதிப்பில் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வருடாந்திர பதிப்பு ...
குறைமாதப் பிரசவத்தில் பிறந்தபோது வெறும் அரை கிலோ கிராமுக்கும் குறைவான எடை கொண்டிருந்த ஆண் குழந்தை ஒன்று, இந்த மாதம் அதன் முதல் பிறந்தநாளைக் ...