தடுப்பூசிச் சான்றிதழ்

வெளிநாடுகளில் கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகள், நீண்டகால அனுமதி அட்டை வைத்திருப்போர், சிங்கப்பூர் திரும்புமுன் ...
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் கொவிட்-19 தடுப்பூசிச் சான்றிதழை அங்கீகரிக்க 30 நாடுகள் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதாக அரசாங்க வட்டாரங்களைச் சுட்டி ‘பிடிஐ’ செய்தி ...
உணவகத்தில் சாப்பிடுவதற்காக, கைபேசி செயலியைப் பயன்படுத்தி தாம் கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டதாக போலிச் சான்றிதழைத் தயாரித்தார் வெளிநாட்டு ஆடவர் ...
உல்லாசப் பயணங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கொவிட்-19 தடுப்பூசி பாஸ்போர்ட் திட்டம் அமையலாம். ஆனால் இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும்போது வேறு சவால்களும் ...