பூஸ்டர் தடுப்பூசி

கூடுதல் (பூஸ்டர்) தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாததால் கொவிட்-19 தடுப்பூசி நிலையை இழந்த 21,800 பேரில் 48 விழுக்காட்டினர் சிங்கப்பூரர்கள் என்று சுகாதார ...
சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19க்கு எதிரான இரண்டாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கான திட்டம் எதுவும் இப்போதைக்கு இல்லை என்று சுகாதார அமைச்சின் மருத்துவ சேவைகள் துறை ...
புதுடெல்லி: மக்களுக்கு கொவிட்-19 பூஸ்டர் தடுப்பூசிகளைப் போட இந்தியாவிடம் இப்போதைக்குத் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று விவரம் அறிந்த மூன்று தரப்புகள் ...
அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் திங்கட்கிழமை (செப்டம்பர் 27) வெள்ளை மாளிகையில் கொவிட்-19 பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார். “பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் முக்கியம்....
பிரதமர் லீ சியன் லூங், சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனையில் வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 17) கொவிட்-19 ‘பூஸ்டர்’ தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொண்டார். முதலிரு ...