பூஸ்டர் தடுப்பூசி

கொவிட்-19 பூஸ்டர் தடுப்பூசிகளுக்கு செப்டம்பர் 14 முதல் பதிய மூத்தோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும்

கொவிட்-19 பூஸ்டர் தடுப்பூசிகளுக்கு செப்டம்பர் 14 முதல் பதிய மூத்தோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும்

சிங்கப்பூரின் கொவிட்-19 ‘பூஸ்டர்’ தடுப்பூசித் திட்டம் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 14) தொடங்கவிருக்கிறது. இது, 60 மற்றும் அதற்கு...

படம்: ஏஎஃப்பி

படம்: ஏஎஃப்பி

‘ஃபைசர், மொடர்னா தடுப்பூசிகளின் ஆற்றல் குறைந்திருக்கலாம்’

ஃபைசர், மொடர்னா ஆகிய நிறுவனங்களின் கொவிட்-19 தடுப்பூசிகளின் ஆற்றல் கடந்த சில மாதங்களில் குறைந்திருக்கக்கூடும் என்று அமெரிக்காவின் ‘சிடிசி...

நீங்கள் வேலை வாய்ப்பைத் தேடுகிறீர்களா?

‘பூஸ்டர்’ தடுப்பூசி: சிங்கப்பூர் பரிசீலனை

‘பூஸ்டர்’ தடுப்பூசி: சிங்கப்பூர் பரிசீலனை

பூஸ்டர் கொவிட்-19 தடுப்பூசி பற்றி சிங்கப்பூர் ஆய்வு செய்கிறது. அதே நேரம் நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளோருக்கு மூன்றாம் தடுப்பூசி போடலாமா என்பது...

  •