சமூக ஒன்றுகூடல்

வேலையிடங்களில் வரும் புதன்கிழமையிலிருந்து சமூக ஒன்றுகூடல்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது. ஊழியர்களுக்கு கொவிட்-19 தொற்று கண்டறியப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை ...