பிள்ளைகள்

கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுச் சூழலில் இருக்கும் வேலைகளால், ஐந்து முதல் எட்டு வயது வரையிலான பிள்ளைகள் கொண்ட பெற்றோரில் 70 விழுக்காட்டினரால் பிள்ளைகளுடன் ...