ஆதரவு

கிட்டத்தட்ட 100,000 மலேசியர்கள் சிங்கப்பூரில் வசிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்று கணிக்கப்படுகிறது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கிட்டத்தட்ட 100,000 மலேசியர்கள் சிங்கப்பூரில் வசிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்று கணிக்கப்படுகிறது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 மலேசிய ஊழியர்களை சிங்கப்பூரில் தங்க வைக்கும் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு வழங்க சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் ஆலோசனை

மலேசியா அறிவித்துள்ள நடமாட்டக் கட்டுப்பாட்டு ஆணையினால் பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள், மலேசியாவைச் சேர்ந்த தங்களது ஊழியர்களை சிங்கப்பூரில் உடனடியாகத் தங்க...

 பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவாக பணம் அனுப்பியதாக சிங்கப்பூரர் மீது குற்றச்சாட்டு

பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி ஆதரவு வழங்கியது தொடர்பில் 34 வயது சிங்கப்பூர் ஆடவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. 2016ஆம்...