தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோருக்கான வழித்தடம்

கொவிட்-19க்கு எதிராக தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகள் மேலும் 9 நாடுகளுக்குத் தனிமை உத்தரவின்றி சென்று வரலாம். கொவிட்-19 சூழலில் எல்லைகளை மீண்டும் ...