தடுப்பூசிப் பயணத்தடம்

கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகள் இம்மாதம் 29ஆம் தேதியில் இருந்து தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளத் தேவையின்றி சிங்கப்பூர்-மலேசியா இடையே விமானப் பயணம் ...
தடுப்பூசிப் பயணத்தடத் திட்டத்தின்கீழ் (Vaccinated Travel Lane) சிங்கப்பூர் வந்தவர்களில் 1,000 பேரில் ஒருவருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதியானது. ...
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோருக்கான பயணத்தடத் திட்டத்தை (Vaccinated Travel Lanes) சிங்கப்பூர் 13 நாடுகளுடன் துவங்கியுள்ளது. இது, கொவிட்-19க்கு முந்திய ...
பதினொரு நாடுகளிலிருந்து சிங்கப்பூர் வரும் பயணிகளுக்காக தடுப்பூசிப் பயணத்தடம் (Vaccinated Travel Lane) தொடங்கப்பட்டு, தற்போது 10 நாடுகளுடன் அத்திட்டம் ...