டொங்கா

டொங்கா மக்கள் பலரும் இன்று சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 30) தடுப்பூசி நிலையங்களுக்குப் படையெடுத்தனர். படம்: ஏஎஃப்பி

டொங்கா மக்கள் பலரும் இன்று சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 30) தடுப்பூசி நிலையங்களுக்குப் படையெடுத்தனர். படம்: ஏஎஃப்பி

இந்த நாட்டில் முதல் கொவிட்-19 பாதிப்பு இப்போதுதான் பதிவாகியது

கொவிட்-19 பெருந்தொற்று தொடங்கி ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குமேல் ஆகிவிட்டது. உலகம் முழுவதும் பில்லியன் கணக்கானோர் கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளாகினர், கிட்டத்தட்ட...