#முதலை #பிரிஸ்பேன்

பிரிஸ்பேன்: முதலையின் வாய்க்குள் சிக்கிய ஒருவர் பேனா கத்தியைப் பயன்படுத்தி உயிர்தப்பிய சம்பவம் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்துள்ளது. கெய்ர்ன்ஸ் நகரத்திற்கு ...