சிங்கப்பூர்-மலேசியா

சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையே நிலவழி பயணங்கள் இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் தொடங்கக்கூடும். தடுப்பூசிப் பயணத்தடத் திட்டத்தைப் போன்ற ஓர் பயண ...
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோருக்கான பயணத் தடத் (விடிஎல்) திட்டத்தை மலேசியா சிங்கப்பூருடன் இம்மாதம் 29ஆம் தேதிமுதல் தொடங்கவிருப்பதாக இவ்வாரம் ...