#இந்திய வம்சாவளி

அமெரிக்காவின் மத்திய உளவுத்துறை (சிஐஏ) இந்தியாவில் பிறந்த ஒருவரை அதன் முதல் தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறது. அமெரிக்க மத்திய ...
அமெரிக்காவின் நாசா அமைப்பு, அனில் மேனன் எனும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவரை அதன் புதிய விண்வெளி வீரர்களில் ஒருவராகத் தேர்வு செய்துள்ளது. டாக்டர் ...