#ஹாங்காங்

உலகின் சிறந்த பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகளைக் கொண்ட 19 நகரங்களின் பட்டியலை ‘டைம் அவுட்’ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் 19வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது ...
சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 1) முதல் ஹாங்காங் செல்ல ஒரு விமானப் பயணச்சீட்டு வாங்கினால் ஒரு பயணச்சீட்டு இலவசமாகக் கிடைக்கும்.  இந்தச் சலுகையைக் குறைந்தது ...
ஹாங்காங்: சுற்றுலாத்துறைக்குப் புத்துயிரூட்டவும் அதிக அளவில் சுற்றுப்பயணிகளை ஈர்க்கும் நோக்கிலும் ஹாங்காங் அரசாங்கம் 500,000 விமானப் ...
ஹாங்காங்கில் தீப்பிடித்துக் கொண்ட 40 மாடிக் கட்டடத்தில் அங்கு 300க்கும் அதிகமானவர்கள் சிக்கியிருக்கக் கூடும். ஹாங்காங்கில் வெளியிடப்படும் சவுத் ...