பற்றுச்சீட்டு

படங்கள்: CHONG JUN LIANG, ST FILE

படங்கள்: CHONG JUN LIANG, ST FILE

18 வயதை எட்டிய சிங்கப்பூரர்களுக்கு $100க்கான மின்னிலக்க பற்றுச்சீட்டு

இவ்வாண்டு 18 வயதை எட்டுவோர் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சிங்கப்பூரர்கள் $100 மதிப்பிலான மின்னிலக்க பற்றுச்சீட்டுகளைப் பெறுவர். ஹோட்டல்களில்...

தலா $30 மதிப்புள்ள பற்றுச்சீட்டுகளை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள் பயன்படுத்திவிடவேண்டும். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தலா $30 மதிப்புள்ள பற்றுச்சீட்டுகளை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள் பயன்படுத்திவிடவேண்டும். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வசதிகுறைவான குடும்பங்கள் போக்குவரத்து பற்றுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் 

வசதிகுறைந்த குடும்பங்கள் இவ்வாண்டு அக்டோபர் 31 வரை போக்குவரத்து பற்றுச்சீட்டு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்து உதவித் தொகைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என...