#நல்லாசிரியர்

Property field_caption_text

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நல்லாசிரியர் விருதுநிகழ்ச்சியின்போது வாழ்நாள் சாதனையாளர்களுடன் கல்வி அமைச்சர் சான் சுன் சிங். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

2022 நல்லாசிரியர் விருதுக்கான முன்மொழிவுகள் வரவேற்கப்படுகின்றன 

தமிழாசிரியர்களைப் போற்றிச் சிறப்பிக்கும் நல்லாசிரியர் விருதுக்கான முன்மொழிவுகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. சிங்கப்பூரில் தமி­ழா­சி­ரி­யர்...