#விமானம்

சனா (யேமன்): ஏழு ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக பயணிகள் விமானம் ஒன்று யேமன் தலைநகர் சனாவிலிருந்து சவூதி அரேபியாவுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. அந்த யேமனியா ...
விமானத்தில் 230க்கும் மேற்பட்டோர் இருந்தனர்
இலங்கை வழியாக கனடாவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்த இந்தியப் பயணி ஒருவர், விமானத்திலிருந்து இறங்கியபோது அதன் படிக்கட்டிலிருந்து விழுந்து ...
பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவில் லாங்காவியிலிருந்து கோலாலம்பூருக்குப் பயணம் மேற்கொண்ட விமானத்திலிருந்து ஒரு குடும்பம் வெளியேற்றப்படவிருந்தது. விமானம் ...
ஜெனீவா: சுவிட்சர்லாந்தின் மலைப்பகுதி ஒன்றில் பயணிகள் விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது. பலர் மாண்டுவிட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. தென் சுவிட்சர்லாந்தின் ...