#மலேசியா #சிங்கப்பூர் #பயணம்

சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையே தாராள தரைவழி பயணம் நாளை மீண்டும் முழுமையாகத் தொடங்வுள்ள நிலையில் மலேசியாவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 400,000 பேர் ...