#சிங்கப்பூர் #விலைவாசி

மளிகைக் கடைகளில் எகிறி இருக்கும் விலைகள் வரும் மாதங்களில் தணிந்து, நாம் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விடலாம் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. சமைக்காத உணவுப் ...
ஜயண்ட் சிங்கப்பூர் பேரங்காடி தனது நிறுவனத்தின் சொந்தப் பொருளான ஜாயன்ட் ஃபார்ம் முட்டைகளின் விலையை மே 3ஆம் தேதி நோன்புப் பொருள் வரை குறைக்கவுள்ளது. ...