ஹெங்

சிங்கப்பூரின் நன்னெறிகளிலும் அடையாளத்திலும் ஒரே மக்கள் என்ற உணர்விலும் சிங்கப்பூரர்கள் தொடர்ந்து உறுதிபூண்டு இருக்கவேண்டும் என்று துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் தெரிவித்துள்ளார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் நன்னெறிகளிலும் அடையாளத்திலும் ஒரே மக்கள் என்ற உணர்விலும் சிங்கப்பூரர்கள் தொடர்ந்து உறுதிபூண்டு இருக்கவேண்டும் என்று துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் தெரிவித்துள்ளார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

துணைப் பிரதமர்: மாற்றங்களைத் தழுவினாலும் நன்னெறிகளை ஒருபோதும் கைவிடக்கூடாது

சிங்கப்பூர் பல மாற்றங்களைத் தழுவிக்கொள்ளும் நிலையிலும் வெற்றிக்கான நன்னெறிகளைக் கைவிட்டுவிடக் கூடாது என்று துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட்...

சிங்கப்பூரில் தாதியரின் சேவைக்கு, குறிப்பாக கொவிட்-19 நெருக்கடி காலத்தில் அவர்களது அர்ப்பணிப்புக்கு, நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

சிங்கப்பூரில் தாதியரின் சேவைக்கு, குறிப்பாக கொவிட்-19 நெருக்கடி காலத்தில் அவர்களது அர்ப்பணிப்புக்கு, நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

துணைப் பிரதமர் ஹெங்: சாத்தியமற்றது போலத் தோன்றிய சூழலை சாத்தியமாக்கிய தாதியருக்கு நன்றி

சிங்கப்பூரில் தாதியரின் சேவைக்கு, குறிப்பாக கொவிட்-19 நெருக்கடி காலத்தில் அவர்களது அர்ப்பணிப்புக்கு, நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார் துணைப் பிரதமர் ஹெங்...

பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பிய சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் சீ சூன் ஜவான் செய்தது, ‘முறையான அரசியல் அன்று’ என்று அவர் இன்று (ஜூலை 3) செய்தியாளர்களிடம் குறிப்பிட்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பிய சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் சீ சூன் ஜவான் செய்தது, ‘முறையான அரசியல் அன்று’ என்று அவர் இன்று (ஜூலை 3) செய்தியாளர்களிடம் குறிப்பிட்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

துணைப் பிரதமர் ஹெங்: பொய்த்தகவலை பரப்புவது முறையான அரசியல் அல்ல

அனைத்து அரசியல் வேட்பாளர்களுக்கும் நேர்மை மிக முக்கியம் என்று துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் கூறியுள்ளார். பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பிய சிங்கப்பூர்...

நிதியமைச்சர் ஹெங் சுவீ கியட். (படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

நிதியமைச்சர் ஹெங் சுவீ கியட். (படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

ஹெங்: நம்பிக்கை தரும் ஆசியா

உலகத்தில் வர்த்தக பதற்றநிலை நிலவும் வேளையில் ஆசிய வட்டாரம் நம்பிக்கையூட்டும் இடமாக உள்ளது என்று துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் தெரிவித்துள்ளார். இந்த...