#சிங்கப்பூர் #லாரன்ஸ்வோங் #அமைச்சரவை #பிரதமர் #லீசியன்லூங்

பிரதமர் லீ சியன் லூங் (இடது), நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங். கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பிரதமர் லீ சியன் லூங் (இடது), நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங். கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பிரதமர் லீ: அமைச்சரவை மாற்றங்கள் ஜூன் மாதம் இடம்பெறலாம்

வரும் ஜூன் மாதத் தொடக்கத்தில் சிங்கப்பூர் அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்படலாம் என்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் கூறியுள்ளார். அப்போது நிதி...