#சிங்கப்பூர் #சுகாதாரம்

ஜூவல் சாங்கி கடைத்தொகுதியில் உள்ள பர்கர் அண்ட் லாப்ஸ்டர் கிளை அடுத்த அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. உணவகத்தில் ...