#உலகம் #இலங்கைத்தமிழர்கள்

ஆஸ்திரேலியப் பொதுத் தேர்தலில் அந்த நாட்டு தொழிலாளர் கட்சி வெற்றி பெற்றபோது ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டாடியது ஒரு தமிழ்க் குடும்பம். ...