உதவி

கடந்த ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி புக்கிட் மேரா சென்ட்ரலில் பயணிகளுக்காகக் காத்திருந்த டாக்சிகள். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கடந்த ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி புக்கிட் மேரா சென்ட்ரலில் பயணிகளுக்காகக் காத்திருந்த டாக்சிகள். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

டாக்சி ஓட்டிகளுக்கு $112 மி. கூடுதல் உதவி

டாக்சி ஓட்டிகள், டாக்சி நிறுவனங்கள், தனியார் வாடகை வாகன நிறுவனங்களுக்குக் கூடுதலாக $112 மில்லியன் நிதியுதவியை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக,...

படம்: SINGAPORE CIVIL DEFENCE FORCE/FACEBOOK, SHIN MIN DAILY NEWS

படம்: SINGAPORE CIVIL DEFENCE FORCE/FACEBOOK, SHIN MIN DAILY NEWS

அண்டைவீட்டில் தீ; அசராமல் உதவிய 81 வயது மூதாட்டி

அண்டைவீட்டாரின் உயிர்களைக் காப்பாற்றிய 81 வயது மூதாட்டியைப் பாராட்டும் வகையில் சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை அவருக்குச் சான்றிதழ்...

கொரோனா கிருமித்தொற்று காரணமாக கட்டுமான நிறுவனங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றுக்கு உதவும் வகையில் $1.36 பில்லியன் உதவித் திட்டம் புதிதாக இன்று (ஜூன் 27) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கு கட்டுமான ஆதரவுத் தொகுப்புத் திட்டம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. படம்: திமத்தி டேவிட்

கொரோனா கிருமித்தொற்று காரணமாக கட்டுமான நிறுவனங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றுக்கு உதவும் வகையில் $1.36 பில்லியன் உதவித் திட்டம் புதிதாக இன்று (ஜூன் 27) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கு கட்டுமான ஆதரவுத் தொகுப்புத் திட்டம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. படம்: திமத்தி டேவிட்

வேலைகளைப் பாதுகாப்பாக மீண்டும் தொடங்க கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு $1.36 பி. உதவி

கொரோனா கிருமித்தொற்று காரணமாக கட்டுமான நிறுவனங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றுக்கு உதவும் வகையில் $1.36 பில்லியன் உதவித் ...

லோயாங் சிவில் சர்வீஸ் கிளப்புக்கு அமைச்சர் லீ இன்று சென்றபோது, அங்குள்ள பாதுகாப்பு அதிகாரிகளையும் ஊழியர்களையும் சந்தித்தார்.  படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

லோயாங் சிவில் சர்வீஸ் கிளப்புக்கு அமைச்சர் லீ இன்று சென்றபோது, அங்குள்ள பாதுகாப்பு அதிகாரிகளையும் ஊழியர்களையும் சந்தித்தார்.  படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

முதல் நிலை ஊழியர்களுக்கு உதவ $3.2 மில்லியன் நிதி

கொவிட்-19 எனப்படும் கொரோனா கிருமித்தொற்றை எதிர்கொள்ளும் முதல்நிலை ஊழியர்களுக்கு உதவும் நோக்கில் ஏறத்தாழ $3.2 மில்லியன் நிதி திரட்டப்பட்டுள்ளதாக சமூக...

வர்த்தக தொழில் அமைச்சின் ஆண்டுக் கண்ணோட்டம் பற்றி அமைச்சர் ஊடகத்திடம் இன்று (ஜனவரி 16) அமைச்சர் சான் சுன் சிங் பேசினார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வர்த்தக தொழில் அமைச்சின் ஆண்டுக் கண்ணோட்டம் பற்றி அமைச்சர் ஊடகத்திடம் இன்று (ஜனவரி 16) அமைச்சர் சான் சுன் சிங் பேசினார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

அமைச்சர் சான்: சிங்கப்பூரர்கள், நிறுவனங்களுக்கு உதவும் விதத்தில் புதிய வரவுசெலவுத் திட்டம்

சிங்கப்பூரர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் உதவக்கூடிய பல நடவடிக்கைகள் புதிய வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் இடம்பெற்று இருக்கும் என்று வர்த்தக தொழில் அமைச்சர்...