#சிங்கப்பூர் #மலேசியா #டுரியான்

மலேசியாவிலிருந்து வரும் டுரியானின் விலை சென்ற பருவத்துடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த பருவம் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிலோ $15லிருந்து $18க்கு விற்கப்பட்ட பழம் ...