#சிங்கப்பூர் #மலேசியா #கோழி

உள்நாட்டுத் தொழிற்துறைக்கு இழப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்னர் மலேசியா சிங்கப்பூருக்கு கோழியை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான தடையை நீக்க வேண்டும் என்று ஜோகூர் கோழிப் ...
மலேசியா கோழி ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்து ஒரு வாரமாகி உள்ள நிலையில் சிங்கப்பூர் ஈரச்சந்தைகளில் உள்ள சில கடைகளில் கோழி இறைச்சி தொடர்ந்து கிடைக்கிறது. ...